Uw account

Juridische informatie

Flexsuit identiteit

De www.flexsuit.nl website (hierna te noemen de "Site") is eigendom van en wordt geëxploiteerd door het bedrijf CUBE, naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van € 5.000.

CUBE SARL
29 rue de la paix,
85000 La Roche-sur-Yon
FRANRIJK

Telefoon: 02 85 52 68 01
RCS La Roche-sur-Yon 523 259 455
EU BTW: FR 23523259455

Wettelijke vertegenwoordigers : M. Alban POIRIER

Contact & Klantenservice

Onze klantenservice is te bereiken via ons contactformulier, via e-mail, chat of telefoon op 02 85 52 68 01 van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

Wij spreken Engels en Frans, voor andere talen kunt u contact met ons op via e-mail.

Site hosting

OVH
SAS met een kapitaal van € 10.059.500
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE Code 6202A
BTW-nummer: FR 22424761419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.

Intellectuele Eigendom

De inhoud van de site, zijn haar databank, tekst, illustraties, foto's en presentaties strikt voorbehouden onder het auteursrecht alsmede intellectuele eigendom. Flexsuit verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare over de inhoud van de site, en voor eenvoudige toegang, navigatie en de normale werking gekoppeld aan de site. Deze licentie verleent u geen ander recht, in het bijzonder voor de commerciële exploitatie van de inhoud.

Merken

De onderscheidende merken en tekens op de site zijn beschermd door de Franse wet en gedeponeerd bij het INPI. Elk gebruik, reproductie, verspreiding of vertegenwoordiging van alle of een deel van een van de bovenstaande symptomen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden.

Persoonsgegevens

Voor informatie met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om te verwijzen naar onze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens.

Auteursrecht en Reproductierecht

Reproductie op papier

De weergave van de pagina's van deze site op papier is toegestaan, gelden de volgende voorwaarden:

  • Gratis distributie,
  • respect voor de integriteit van de documenten opgenomen (geen veranderingen of wijzigingen van welke aard dan ook)
  • expliciete verwijzing naar de site www.flexsuit.nl als de bron en merken dat reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

Reproductie op elektronische media

Reproductie van alle of een deel van deze site op een elektronische drager is toegestaan, mits aan de toevoeging van een duidelijk en leesbaar van de bron (www.flexsuit.nl) met "Alle rechten voorbehouden".
De informatie mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, associatieve of professionele; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.

Beperking van aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die in het verzamelen van de informatie en de realisatie van de site met behulp van de nieuwste technieken, fouten, omissies, onjuistheden, snijwonden of aanvullingen buiten onze macht kunnen blijven of passen op deze site. We behouden ons het recht om te corrigeren en de inhoud van de site op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Shop Flexsuit kan dus niet worden gehouden in garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, voor de gehele inhoud van de site; Gebruikers van de website en de informatie die het bevat in feite erkent dat het gebruik op eigen risico en gevaar en dat de winkel Flexsuit kan dus niet aansprakelijk worden gesteld op grond van enige schade, direct of indirect, van welke soort toekomende om alle of een deel van het gebruik van de site informatie.


Volgens de wet N°78-17 van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens over u.